Psihologija danas

"Društvo
www.psihologija-danas.org.rs

Aktivnosti

Glavne aktivnosti udruženja su edukacija iz oblasti bihejvioralno-kognitivne psihoterapije, izdavaštvo, naučno-istraživački rad  kao i praktična primena tehnika u cilju tretmana i pomoći obolelim licima i osobama u kriznim stanjima. Takođe, jedna od aktivnosti je i popularizacija bihevioralno-kognitivnmog pristupa kroz izdavanje knjiga i ucešce u elektronskim i pisanim medijima. Značajnu pažnju posvećujemo razvoju saradnje i udruživanju sa bliskim asocijacijama u zemlji i inostranstvu. SRABCT je član Evropske Asocijace Bihejvioralno-Kognitivnih Terapeuta (EABCT), Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP) i Jugoslovenske Asocijacije Psihoterapeuta.

Ciljevi udruženja su:

  1. primena i razvoj bihejvioralno-kognitivne (psiho)terapije
  2. prevencija psihičkih oboljenja i poboljšanje kvaliteta života
  3. naučno povezivanje sa sličnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu
  4. kooperacija sa zdravstvenim, industrijskim i edukativnim organizacijama
  5. naučna istraživanja
  6. popularizacija naučnog pristupa, posebno bihevioralno-kognitivnog

Udruženje izdaje i naučno-popularni časopis pod nazivom "PSIHOLOGIJA DANAS" koji ima za cilj da govori o naucnim i stručnim temama iz oblasti psihijatrije, psihologije i antropologije na način koji je razumljiv i prihvatljiv ljudima iz opšte populacije. Na taj način se širokoj publici pomaže da razume i prebrodi pojedine probleme iz kruga psiholoških tegoba i poremećaja.

Clanovi

Šta su bihejvioralne i kognitivne psihoterapije?

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psiholoski pristupi zasnovani na naucnim principima iz teorije ucenja,eksperimentalne psihologije ,  socijalne psihologijoe,etologije,neurofiziologije i drugih naucnih disciplina koje se bave ljudskim ponasanjem.. Pristup je obicno usmeren na teskoce koje klijent ima "sada i ovde" i pociva na razvijanju zajednickog gledista o klijentovom problemu. 

Detaljnije...