Psihologija danas

"Društvo
www.psihologija-danas.org.rs

Edukacija

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da udruženje bihejvioralno kognitivnih terapeuta iz Niša (SRABCT) organizuje upis novih polaznika edukacije iz bihejvioralno kognitivne psihoterapije. Edukacija će trajati četiri godine i uskladjena je sa zahtevima i training standardima Evropske asocijacije bihejvioralno-kognitivnih terapeuta (EABCT), kao i Saveza društava psihoterapeuta Jugoslavije (SDPJ) i Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Po završetku edukacije dobija se naziv bihejvioralno-kognitivnog psihoterapeuta. Važno je istaći da se zbog uskladjenosti sa zahtevima asocijacija čiji smo članovi mogu kasnije zatražiti i njihovi sertifikati (EABCT, SDPJ, EAP).

Cilj edukacije je da se tokom teorijske i praktične nastave polaznici osposobe za samostalan i stručan rad kao bihejvioralno-kognitivni terapeuti.

Preduslov za upis je zvanje psihijatra, psihologa, pedagoga, lekara na specijalizaciji iz psihijatrije.

Edukaciju ispred udruženja sprovodi Prof. dr Jezdimir Zdravković i Ass dr Olivera Žikić uz učešće drugih eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Inostrani saradnici će učestvovati u procesu edukacije dominantno u formi celodnevnih workshopova i delimično kao supervizori (Prof. Mehmet Sungur, Turska; Andrew Giffney, Irska; prof Tulio Scrimali, Italija; Antonio Pinto, Italija; Maria Ceu Salvador, Portugal i drugi).

Edukacija se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Teorijski deo je u trajanju od 500 časova i to u formi workshopova i kućnog učenja zadate literature. Teorijski deo nastave će biti organizovan svakog poslednjeg vikenda u mesecu u toku prve dve godine.

Praktični deo će se odigravati tokom workshopova (igranje uloga) i putem supervizije rada sa pacijentima. Supervizija je u prve tri godine organizovana po principu grupne supervizije, a četvrte godine će biti organizovana individualna supervizija. Potrebno je da polaznik ima najmanje 200 časova supervizije i to minimalno osam kompletno obradjenih i tretiranih pacijenata iz najmanje tri oblasti. Neophodno je da se najmanje tri slučaja prikažu po principima tzv. Close supervision, odnosno na audio ili video traci ili uz neposredni monitoring supervizora. Takodje, polaznici su u obavezi da imaju najmanje dva pisana slučaja od 2000-4000 reči.

Na kraju edukacije se polaže završni ispit. Rad polaznika na samom sebi a u skladu sa bihejvioralno-kognitvnim pravcem, se odvija tokom workshopova i supervizija.

Obzirom da se bihejvioralno - kognitivna teorija i praksa baziraju na rezultatima koji se dobijaju tokom naučnih ogleda i istraživanja, polaznici će biti u obavezi da učestvuju u najmanje dva istraživanja iz ove oblasti. Poželjno je da polaznici imaju odredjeno znanje iz metodologije i naučno istraživačkog rada.

Ukoliko ste zainteresovani za prijavljivanje ili želite dodatne informacije, kontakt adresa je:

Jezdimir Zdravković, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i

Olivera Žikić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , tel:063 88 71 845.

Edukacija

Edukacija

Šta su bihejvioralne i kognitivne psihoterapije?

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psiholoski pristupi zasnovani na naucnim principima iz teorije ucenja,eksperimentalne psihologije ,  socijalne psihologijoe,etologije,neurofiziologije i drugih naucnih disciplina koje se bave ljudskim ponasanjem.. Pristup je obicno usmeren na teskoce koje klijent ima "sada i ovde" i pociva na razvijanju zajednickog gledista o klijentovom problemu. 

Detaljnije...