Psihologija danas

"Društvo
www.psihologija-danas.org.rs

Polaznici

01. Slobodanka Đorđević
02. Nataša Paunković
03. Ivana Spasić
04. Milena Mitić Anđelković
05. Saša Marinkov
06. Tijana Sokolović
07. Marija Mitković
08. Sanja Djukić
09. Ljiljana Andjelković
10. Lidija Stanković
11. Jelena Stanković
12 .Bojana Crnjaković
13. Darko Ranđelović
14. Bojan Lalić
15. Milena Popović Stojanović
16. Ivana Stojkov
17. Marija Cvetković
18. Branislava Manojlović
19. Ana Milenković
20. Marija Marković
21. Ivan Topalović
22. Milena Stamenković
23. Lidija Ristić
24. Vladica Sibinović
25. Sanja Stanojković
26. Suzana Tošić Golubović
27. Mira Krivokuća
28. Meri Vukša
29. Milica Nikić
30. Snežana Alčaz
31. Željka Košutić
32. Branislav Stojanović
33. Biljana Lukić

Šta su bihejvioralne i kognitivne psihoterapije?

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psiholoski pristupi zasnovani na naucnim principima iz teorije ucenja,eksperimentalne psihologije ,  socijalne psihologijoe,etologije,neurofiziologije i drugih naucnih disciplina koje se bave ljudskim ponasanjem.. Pristup je obicno usmeren na teskoce koje klijent ima "sada i ovde" i pociva na razvijanju zajednickog gledista o klijentovom problemu. 

Detaljnije...