Psihologija danas

"Društvo
www.psihologija-danas.org.rs

Predavači

 • Prof. dr Jezdimir Zdravković, psihijatar
 • Prof. dr Srbobran Miljković, psihijatar
 • Prof. dr Petar Kostić, psiholog
 • Prof. dr Miroslav Krstić, psiholog
 • Ass. dr Olivera Žikić, psihijatar
 • dr Vladan Radivojević, psihijatar
 • dr Vojin Popović, psihijatar
 • Ivana Todorović, spec. pedagog
 • dr Ana Djordjević
 • Žilijeta Krivokapić, klinički psiholog
 • mr Miodrag Stanković, psihijatar

Gostujući predavači:

 • Prof dr Mehmet Sungur, Turska
 • Dr Andrew Giffney, Irska
 • mr Zorica Marić, SCG
 • Jan Prasko, Česka
 • Antonio Pinto, Italija
 • Maria Ceu Salvador, Portugal
 • Gregory Simos, Grčka
 • Agnieszka Popiel, Poljska
 • Ass. Igor Krnetić, Republika Srpska

Šta su bihejvioralne i kognitivne psihoterapije?

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psiholoski pristupi zasnovani na naucnim principima iz teorije ucenja,eksperimentalne psihologije ,  socijalne psihologijoe,etologije,neurofiziologije i drugih naucnih disciplina koje se bave ljudskim ponasanjem.. Pristup je obicno usmeren na teskoce koje klijent ima "sada i ovde" i pociva na razvijanju zajednickog gledista o klijentovom problemu. 

Detaljnije...