Psihologija danas

"Društvo
www.psihologija-danas.org.rs

Program

 • Trajanje edukacije 4 godine, odnosno u 8 semestra
 • Učesnici: psihijatri, psiholozi, pedagozi i defektolozi, lekari na specijalizaciji iz psihijatrije
 • Teorijski deo 500 časova (predavanja, seminari i dr)
 1. Istorijat
 2. Teorije učenja (30 časova)
 3. Druge teorije ličnosti (10 časova)
 4. Biološke osnove bihejvioralno-kognitivne terapije (10 časova)
 5. Filogenetske(etološke) osnove ljudskog ponašanja (10 časova)
 6. Generalni principi bihejvioralno-kognitivne terapije (120 časova)
 7. Bihejvioralna analiza (10 časova)
 8. Specifični poremećaji (bihejvioralno-kognitivni prilaz: 200 časova)
  a) anksioni poremećaji
  b) depresivni poremećaji
  c) hipohondrija
  d) seksualni poremećaji
  e) sindrom hroničnog zamora
  f) dismorfofobični poremećaji
  g) trichotilomania
  h) poremećaji jedenja
  i) adikcija
  j) shizofrenia
  k) poremećaji ličnosti
  l) somatomorfni poremećaji
  m) hronični sindrom bola
  n) drugo
 9. Specifičnosti bihevioralno-kognitivne terapije u tretmanu dece,
  adolescenata i gerijatrijskih pacijenata (60 časova)
 10. Grupna bihejvioralno-kognitivna terapija (30 časova)
 11. Metodologija i istraživački projekti (10 časova)
 12. Etički problemi (10 časova)

Supervizija

a. 200 časova supervizije
b. minimum 8 pacijenata u tri različite oblasti
c. 3 slučaja "close supervision" (audio i video trake sa seansi, neposredni monitoring supervizora)
d. 2 pisana slučaja ( 2000 - 4000 reči)

Završni ispit (testovni)
Minimum: dva istraživačka projekta

Napomena: edukanti koji su završili tri kursa kod prof.dr Jezdimira Zdravkovića, treba da dopune teorijsko-praktični okvir sa oko 100 časova edukacije iz oblasti koje nisu bile obuhvaćene prethodnom edukacijom.

Šta su bihejvioralne i kognitivne psihoterapije?

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psiholoski pristupi zasnovani na naucnim principima iz teorije ucenja,eksperimentalne psihologije ,  socijalne psihologijoe,etologije,neurofiziologije i drugih naucnih disciplina koje se bave ljudskim ponasanjem.. Pristup je obicno usmeren na teskoce koje klijent ima "sada i ovde" i pociva na razvijanju zajednickog gledista o klijentovom problemu. 

Detaljnije...