Psihologija danas

"Društvo
www.psihologija-danas.org.rs

Kongresi

  • Kongres Evropske asocijacije bihejvioralno kognitivnih psihoterapeuta (2008) - preuzmi (223 kb)
    2008 Helsinki, Finland. 10-13 September

* NAPOMENA: Članovi SRABCT-a imaju popust prilikom plaćanja kotizacije.

  • Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem "Kognitivno bihejvioralna terapija i psihofarmakoterapija". 22-24 September 2016.

Šta su bihejvioralne i kognitivne psihoterapije?

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psiholoski pristupi zasnovani na naucnim principima iz teorije ucenja,eksperimentalne psihologije ,  socijalne psihologijoe,etologije,neurofiziologije i drugih naucnih disciplina koje se bave ljudskim ponasanjem.. Pristup je obicno usmeren na teskoce koje klijent ima "sada i ovde" i pociva na razvijanju zajednickog gledista o klijentovom problemu. 

Detaljnije...